دسته: نشریه

نمایشگاه فقر

هنر به طور طبیعی نوآوری را در برمی‌‌‌‌گیرد و از ذهن خلاق می‌‌‌‌توان برای یافتن راه حل جهت رفع انواع مشکلات استفاده کرد؛ بنابراین وقتی هنر برای مبارزه با فقر استفاده می‌‌‌‌شود، به ابزار عدالت تبدیل می‌گردد.

معرفی مستند آوانتاژ

در تهران حدود پانزده‌هزار نفر کارتن‌خواب وجود دارد، که تنها شمار اندکی از آن‌ها به زندگی باز می‌گردند. این فیلم تقدیم می‌شود به اراده‌ی آنان که فرصت دوباره زیستن را در آغوش گرفته‌اند. آن‌ها که با شجاعت، انسانی را در خود کشتند، انسانی را در خود زادند.