دسته: نشریه

کودکان مهاجر، قربانیان یک چرخه‌ی منحوس

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های قوانین فعلی که باعث ایجاد چرخه‌هایی مخرب و به شدت پایدار در حوزه‌ی کودکان کار و خیابان شده، وابسته کردن حمایت‌های اجتماعی از این کودکان به تابعیت‌شان است. اگر کودکی ایرانی تشخیص داده نشود به یک باره از تمام حقوق انسانی محروم می‌شود.

کودکان بد سرپرست در دل خانواده‌های پرتنش

طبق شواهد موجود در جامعه، والدین اینگونه خانواده‌ها روش‌های مستبدانه را برای تربیت کودکان به کار می‌برند و فضای خانواده را سرد و خشن می‌کنند که خود می‌تواند بر تعارضات موجود در فرزندان اضافه کند و آن‌ها را با مشکلات جدی‌تری مواجه کند.

چالش‌های فرهنگی مهاجرت

تطبیق از شخص به شخص دیگر متفاوت است. ممکن است فقط چند ساعت یا چند هفته یا حتی ماه طول بکشد. همه چیز به فرد بستگی دارد، شوکی که در معرض آن قرار دارد و چگونه میتوانند با آن مقابله کند.

قربانیان قرنطینه

زنانی که خیلی از اوقات خانه خود را جای امنی نمی‌دیدند، خانه‌ای که در آنجا خشونت‌های روانی و جسمی متعدد و نیز خشونت‌های جنسی و تجاوز‌هایی را تجربه کردند؛ در این روزها باید برای مدتی نامعلوم با آزارگران آشنای خود سر کنند.

نمایشگاه فقر

هنر به طور طبیعی نوآوری را در برمی‌‌‌‌گیرد و از ذهن خلاق می‌‌‌‌توان برای یافتن راه حل جهت رفع انواع مشکلات استفاده کرد؛ بنابراین وقتی هنر برای مبارزه با فقر استفاده می‌‌‌‌شود، به ابزار عدالت تبدیل می‌گردد.