دسته: نشریه

قربانیان قرنطینه

زنانی که خیلی از اوقات خانه خود را جای امنی نمی‌دیدند، خانه‌ای که در آنجا خشونت‌های روانی و جسمی متعدد و نیز خشونت‌های جنسی و تجاوز‌هایی را تجربه کردند؛ در این روزها باید برای مدتی نامعلوم با آزارگران آشنای خود سر کنند.

زبان مادری؛ از حقی بدیهی تا جدایی‌طلبی

زبان مادری که مقوله‌ای فرهنگی است و از حقوق بدیهی افراد محسوب می‌شود، در کشورهای گوناگون با اندیشه‌های سیاسی و امنیتی گره خورده است و سخن گفتن از حق زبان مادری به معنای جدایی‌طلبی تفسیر می‌شود.

نمایشگاه فقر

هنر به طور طبیعی نوآوری را در برمی‌‌‌‌گیرد و از ذهن خلاق می‌‌‌‌توان برای یافتن راه حل جهت رفع انواع مشکلات استفاده کرد؛ بنابراین وقتی هنر برای مبارزه با فقر استفاده می‌‌‌‌شود، به ابزار عدالت تبدیل می‌گردد.

معرفی مستند آوانتاژ

در تهران حدود پانزده‌هزار نفر کارتن‌خواب وجود دارد، که تنها شمار اندکی از آن‌ها به زندگی باز می‌گردند. این فیلم تقدیم می‌شود به اراده‌ی آنان که فرصت دوباره زیستن را در آغوش گرفته‌اند. آن‌ها که با شجاعت، انسانی را در خود کشتند، انسانی را در خود زادند.