دسته: پژوهش

گزارش نشست «چرا مهاجرپذیر نیستیم؟»

گزارش نشست «چرا مهاجرپذیر نیستیم؟» که به مناسبت روز جهانی مهاجران و با حضور دکتر آرش نصر اصفهانی و پیمان حقیقت طلب در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.