خانه

در سال 1376 چند نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، کانون یاریگران را تاسیس کردند و امروزه این کانون یکی از قدیمی‌ترین کانون های دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

خط مشی کانون یاریگران، بر اهمیت به تحصیل و آموزش استوار بوده است و هدف اصلی آن، آموزش به قشرآسیب‌پذیر جامعه و کودکان بهزیستی از سویی و از سوی دیگر دغدغه مندی دانشجویان نسبت به مسایل و مشکلات جامعه ی خود می‌باشد. این کانون در حال حاضر با چندین مرکز بهزیستی و دیگر سازمان های حمایتی همکاری فعال دارد.

فعالیت های آموزشی کانون برای قشر هدف خود مختص به آموزش های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان نشده و در حال حاضر در مرکز کنکور در زمینه ی تقویت این دانش آموزان برای آزمون سراسری فعالیت مستمر دارد. از دیگر فعالیت های کانون می توان فعالیت‌هایی نظیر دیدار با سالمندان، برگزاری غرفه‌ی غذا، اردوهای تفریحی برای دانش‌آموزان، کارگاه‌های پژوهشی و غیره را نام برد که در طول سال تحصیلی  اجرا می شوند. همچنین برگزاری نشست ها با موضوع شناسایی و حل معضلات اجتماعی با حضور فعالان مدنی، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط برای داوطلبان و تشکیل کمپین های حمایت از کودک کار از دیگر فعالیت های این کانون است.

وظایف اعضای شورای مرکزی کانون :

  1. دبیرکانون‌: برنامه های کانون را به صورت یکساله برنامه ریزی می کند و مسئولیت رسیدگی به مشکلات به وجود آمده در کانون را دارد.
  2. مسئول آموزش: مسئولیت پاسخگویی به نیازهای علمی مراکز و رسیدگی به مشکلات رابطین بر عهده مسئول آموزش است.
  3. مسئول پژوهش: مسئولیت شناسایی مشکلات ایجاد شده در مراکز با کمک پژوهشگر مرکز و ارائه راه حل هایی در قالب فعالیت های یاریگران بر عهده پژوهش است.
  4. مسئول تبلیغات: مسئولیت تبلیغات برنامه های سایر واحدها و فعالیت های کانون یاریگران با هدف جذب نیروی داوطلب و با هدف جذب بودجه را مسئول تبلیغات بر عهده دارد.
  5. مسئول داخلی: مسئولیت نامه نگاری های اداری و همچنین هدایت داوطلبین به واحدهای مختلف بر عهده داخلی است.
  6. مسئول فرهنگی: مسئولیت نشریه یاریگران و همچنین همگام سازی فعالیت های فرهنگی در مراکز مختلف برعهده مسئول فرهنگی است.
  7. مسئول فناوری اطلاعات: مسئولیت مستندسازی برنامه های یاریگران و همچنین طراحی بسترهای مناسب حوزه IT بر عهده مسئول فناوری اطلاعات است.
  8. مسئول فوق برنامه: مسئولیت برگزاری برنامه هایی همچون جشن و اردو و همچنین پیگیری امور اداری داخل و یا خارج دانشگاه بر عهده مسئول فوق برنامه است.
  9. مسئول مالی: مسئولیت تأمین منابع مالی مورد نیاز برگزاری برنامه ها و همچنین برآورده کردن نیاز های مالی اعضا در رابطه با مراکز بر عهده مسئول مالی است