دیگر نوشته‌ها با برچسب «قاچاق اطفال»

کودکان مهاجر، قربانیان یک چرخه‌ی منحوس

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های قوانین فعلی که باعث ایجاد چرخه‌هایی مخرب و به شدت پایدار در حوزه‌ی کودکان کار و خیابان شده، وابسته کردن حمایت‌های اجتماعی از این کودکان به تابعیت‌شان است. اگر کودکی ایرانی تشخیص داده نشود به یک باره از تمام حقوق انسانی محروم می‌شود.