دیگر نوشته‌ها با برچسب «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان»

گزارش طرح «تنها میان بحران»

گزارش طرح «تنها میان بحران» که توسط کانون یاریگران دانشگاه شریف و شورای صنفی دانشگاه امیرکبیر و با همکاری «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» و «انجمن حمایت از حقوق کودکان» اجرا شد.