دیگر نوشته‌ها با برچسب «چالش‌های مهاجران»

چالش‌های فرهنگی مهاجرت

تطبیق از شخص به شخص دیگر متفاوت است. ممکن است فقط چند ساعت یا چند هفته یا حتی ماه طول بکشد. همه چیز به فرد بستگی دارد، شوکی که در معرض آن قرار دارد و چگونه میتوانند با آن مقابله کند.